Industri

Isoleringsarbeid i forbindelse med industri omfatter: Større rør på f.eks., forbrenningsanstalter, fabrikker og store produksjonsanlegg. Her stilles det ekstra store krav til isolering ved høye temperaturer.

Reparere/utbedre eksisterende isolering til dagens krav om god isolering for å unngå unødig varmetap og dermed unødvendige omkostninger.


Etterisolering av kanaler

Mantling av kanaler og rør hindrer at støvpartikler fra isolasjonsmateriale slipper ut i arbeidsmiljøet, og mantlingen kan enkelt rengjøres. Som ekstra gevinst vil isoleringen sikres for mange år fremover! Rehabilitering av rørgjennomføringer i henhold til lov og forskrifter om byggestandard og brannsikring


Ta kontakt, det lønner seg!

Du er alltid velkommen innom våre lokaler i Løten på hverdager. Ta kontakt tidlig i planleggingsfasen, for å holde kostnadene nede. Det lønner seg å isolere de fleste rør, da unngår man varmetap og dannelse av kondens samtidig som man sparer penger.

Og husk at brannisolering er lovpliktig og huseiers ansvar. Brannisolering må utføres korrekt i henhold til spesifikasjoner for at bygget overholder loven.

0

Start typing and press Enter to search