Industri

Isoleringsarbeid i forbindelse med industri, omfatter: større rørdimensjoner på for eksempel forbrenningsanstalter, fabrikker og større produksjonsanlegg. Her stilles der store krav til isolering ved høye temperaturer, damp-, røyk-, og kjøleanlegg.

Reparasjon og etterisolering med oppdatering av isolering til dagens krav, samt mantling med metall for at hindre støvpartikler fra å slippe ut i arbeidsmiljøet, og lette rengjøring. Som ekstra gevinst vil isoleringen sikres for mange år fremover.

Ved isolering av høytemperatur benyttes Glavas brannmatter som er klassifisert som ubrennbare.


Kjøl og kondens

Activ Nord AS har lang erfaring i spørsmål innen isolering av rør og kanaler i nybygg og rehabilitering. Spør oss, vi lager gjerne en analyse og gir tilbud på deres brann- og isoleringsoppdrag.

Difusjonstett kjøleisolering er et viktig element ved isolering av kjøleanlegg. Riktig isolering gir korrekt driftstemperatur og hindrer varmluft å komme i kontakt med kjølerør slik at det dannes kondens. Kondens på rør, som medfører ising, vil på sikt gi rustdannelser.

Våre montører har lang erfaring med materialer og deres egenskaper ved kjøleisolering. Dette er en forutsetning for å oppnå pålitelig isolering av rør og komponenter.

Kjøleisolering utføres for å hindre dannelse av kondensvann og for å bevare temperaturen ved kjøleanlegg. Som oftest utføres dette i forbindelse med fryselager for matvarer, ved kaldtluftanlegg, større inntak av kaldtvann samt på takavløp.

0

Start typing and press Enter to search