Sanitær, kaldt og varmtvann.

Kaldtvannsrør isoleres for at unngå kondens og dermed vannskade, samt for varmepåvirkning utefra for at ha kaldt vann i kranen på sommeren å unngå unødig vannforbruk.

Vi isolerer kaldtvannsrør med AF/Armaflex med Microban antimicrobiell produktbeskyttelse mot mikrober, mugg og råteskader.

Mot frostsikring bruker vi Glava Tapelock rørskål, enten alene, eller i tillegg til Af/Armaflex.

Varmtvannsrør isoleres for at begrense varmetap og sikre en jevn temperatur. Du slipper å vente lenge på varmtvannet og unngår unødig bakterie vekst (legionella). Utgifter til oppvarming av varmtvann reduseres betraktelig ved bruk av Glava Tapelock rørskål, eller evt. med AF/Armaflex.

 

Varmetapsberegninger i NOK

Varme rør
medietemperatur: 65 Grader
Romtemperatur: 20 Grader
Energipris: 1 NOK/Kwh
Rørlengde: 1 meter
Driftstid: 8760 Timer
Type isolasjon Dimensjon Besparelse i NOK fra uisolert til isolert
Glava rørskål 15/20 181
Glava rørskål 18/20 215
Glava rørskål 22/20 257
Glava rørskål 28/20 319
Glava rørskål 35/20 388
Glava rørskål 42/20 454
Glava rørskål 15/30 190
Glava rørskål 18/30 224
Glava rørskål 22/30 269
Glava rørskål 28/30 333
Glava rørskål 35/30 405
Glava rørskål 42/30 474
Glava rørskål 48/30 533
Glava rørskål 54/30 590

 

Kalde rør
Medietemperatur: 4 Grader
Omgivelsestemperatur: 20 Grader
Energipris: 1NOK/Kwt
Rørlengde: 1 meter
Driftstid: 8760 timer
Type isolasjon Dimensjon Besparelse i NOK fra uisolert til isolert
Glavaflex serie 13 15mm 42
Glavaflex serie 13 18mm 50
Glavaflex serie 13 22mm 60
Glavaflex serie 13 28mm 76
Glavaflex serie 13 35mm 93
Glavaflex serie 13 42mm 110
Glavaflex serie 13 48mm 124
Glavaflex serie 13 54mm 137
Tallene for kalde rørkan være vanskelig å tyde, men besparelsen vil i tillegg ligge i ekstra tapping av både varmt og kaldt vann og tallene som er regnet ut i tabell over.
I tabellen er det oppgitt hvor mye ekstra energi (i NOK) boligen må tilføres for å opprettholde innstillt romtemperatur grunnet nedkjøling fra kalde rør.
0

Start typing and press Enter to search