Sanitær, kaldt og varmtvann.

Kaldtvannsrør isoleres for at unngå kondens og dermed vannskade, samt for varmepåvirkning utefra for at ha kaldt vann i kranen på sommeren å unngå unødig vannforbruk.

Vi isolerer kaldtvannsrør med AF/Armaflex med Microban antimicrobiell produktbeskyttelse mot mikrober, mugg og råteskader.

Mot frostsikring bruker vi Glava Tapelock rørskål, enten alene, eller i tillegg til Af/Armaflex.

Varmtvannsrør isoleres for at begrense varmetap og sikre en jevn temperatur. Du slipper å vente lenge på varmtvannet og unngår unødig bakterie vekst (legionella). Utgifter til oppvarming av varmtvann reduseres betraktelig ved bruk av Glava Tapelock rørskål, eller evt. med AF/Armaflex.

Sentralvarme

Ved isolering av sentralvarmeanlegg brukes Glava Tapelock rørskål som isolerer ca 20 % bedre enn bøybar rørisolasjon. Glava Tapelock rørskål leveres med et komfortbelegg av aluminiumsfolie og en langsgående overlapp med tape. I områder hvor isoleringen er synlig mantles med isogenopak (plastmantel), eller metalmantling for ekstra beskyttelse.

I tillegg til å isolere rørstrekk bør ventiler, pumper, kraner etc. isoleres med formsydde isoleringsputer for å redusere varmetap og for å oppnå optimal varmeøkonomi.

Fjernvarmeanlegg

Ved isolering av fjernvarmeanlegg stilles det høye krav til isoleringen, både med hensyn til varmetap og HMS, derfor bruker vi Glava komfort brannmatte og Glava folie brannmatte, steinullmatte med ytterkledning av komfortduk og netting eller armert alufolie og netting. Isoleringen beskyttes med metalmantel av aluminium, plastisol, galvaniserte plater eller rustfritt/syrefast stål. Mantelen formes på vårt verksted.

Flenser, ventiler, pumper etc. isoleres med ventilkasser eller isoleringsputer.

Industri

Isoleringsarbeid i forbindelse med industri omfatter: Større rør på f.eks., forbrenningsanstalter, fabrikker og store produksjonsanlegg. Her stilles det ekstra store krav til isolering ved høye temperaturer.

Reparere/utbedre eksisterende isolering til dagens krav om god isolering for å unngå unødig varmetap og dermed unødvendige omkostninger.

Etterisolering av kanaler

Mantling av kanaler og rør hindrer at støvpartikler fra isolasjonsmateriale slipper ut i arbeidsmiljøet, og mantlingen kan enkelt rengjøres. Som ekstra gevinst vil isoleringen sikres for mange år fremover! Rehabilitering av rørgjennomføringer i henhold til lov og forskrifter om byggestandard og brannsikring

Ta kontakt, det lønner seg!

Du er alltid velkommen innom våre lokaler i Løten på hverdager. Ta kontakt tidlig i planleggingsfasen, for å holde kostnadene nede. Det lønner seg å isolere de fleste rør, da unngår man varmetap og dannelse av kondens samtidig som man sparer penger.

Og husk at brannisolering er lovpliktig og huseiers ansvar. Brannisolering må utføres korrekt i henhold til spesifikasjoner for at bygget overholder loven.

Kjøl og kondens

Activ Nord AS har lang erfaring i spørsmål innen isolering av rør og kanaler i nybygg og rehabilitering. Spør oss, vi lager gjerne en analyse og gir tilbud på deres brann- og isoleringsoppdrag.

Difusjonstett kjøleisolering er et viktig element ved isolering av kjøleanlegg. Riktig isolering gir korrekt driftstemperatur og hindrer varmluft å komme i kontakt med kjølerør slik at det dannes kondens. Kondens på rør, som medfører ising, vil på sikt gi rustdannelser.

Våre montører har lang erfaring med materialer og deres egenskaper ved kjøleisolering. Dette er en forutsetning for å oppnå pålitelig isolering av rør og komponenter.

Kjøleisolering utføres for å hindre dannelse av kondensvann og for å bevare temperaturen ved kjøleanlegg. Som oftest utføres dette i forbindelse med fryselager for matvarer, ved kaldtluftanlegg, større inntak av kaldtvann samt på takavløp.

Ventilputer

Fordeler med ventilputer

Betydelig ENØK gevinst
Reduserer energitapet i ventiler med opptil 90 %.

Enkel montering
Enkel og hurtig montering / demontering ved vedlikehold og inspeksjon. Dette sikrer gjenbruk av isolasjonsenheten.

Lavere temperatur
Reduserer problemer med overoppheting i tekniske rom og tilstøtende bruksareal.

Reduserte driftsproblem
Som følge av lavere romtemperatur reduseres problemer med feil i styringsautomatikk.

HMS
Bedret arbeidsmiljø for teknisk personell.

Brannsikring

Vi utfører brannsikringsarbeid av rør, kanal og kabelgjennomføringer samt isolasjon av stålkonstruksjoner på eiendommer og industribygg. Våre montører har gjennomgått kurs til å foreta nødvendigebrannsikringsarbeider og følger opp at sikringen oppfyller gjeldende forskrifter.

Godkjente produkter

Vi benytter utelukkende godkjente og sertifiserte produkter fra Protecta og Glava. Alle våre leverandører leverer produkter med godkjente testresultater fra Sintef.

Rørgjennomføringer

Alle rørgjennomføringer som bryter et brannskille må Brannsikres med korrekt gjennomføringstetting. Våre eksperter i brannsikring følger nøye opp at det velges godkjente produkter i henhold til lover og forskrifter.

Stålkonstruksjoner

Alle stålkonstruksjoner som er en del av et brannskille må sikres enten med brannisolasjon eller brannmaling. Activ Nord utfører beregning av iso-tykkelse/malingtykkelse i henhold til de krav som er stilt ved produktets Sintefgodkjenning.

Vi hjelper deg

Målsettingen for Activ Nord er å finne den beste og billigste løsning for brannsikring innen gjeldende lover og forskrifter.

0

Start typing and press Enter to search