Ventilputer

Fordeler med ventilputer


Betydelig ENØK gevinst

Reduserer energitapet i ventiler med opptil 90 %.


Enkel montering

Enkel og hurtig montering / demontering ved vedlikehold og inspeksjon. Dette sikrer gjenbruk av isolasjonsenheten.


Lavere temperatur

Reduserer problemer med overoppheting i tekniske rom og tilstøtende bruksareal.


Reduserte driftsproblem

Som følge av lavere romtemperatur reduseres problemer med feil i styringsautomatikk.


HMS

Bedret arbeidsmiljø for teknisk personell.

0

Start typing and press Enter to search